Risicomanagement

Bij grotere projecten gaat het weleens mis. En dat gaat het niet alleen over geld. Het gaat over verschillende aspecten van een project, waar iets mee mis kan gaan, zoals inhoud (scope), tijd, kwaliteit, omgevingsmanagement en tenslotte geld. Risicomanagement ondersteunt op een gestructureerde manier het behalen van doelstellingen en het opleveren van projectresultaten. Dit kan door risico’s expliciet te maken, beheersmaatregelen aan risico’s te koppelen en door deze beheersmaatregelen uit te voeren en deze te monitoren.

Het implementeren van een goed risicobeleid is voor steeds meer organisaties wettelijk verplicht. Toch is risicomanagement geen doel op zich, of uitsluitend een middel om sancties van een toezichthouder te voorkomen, maar biedt risicomanagement ook kansen. Een goed risicobeleid brengt namelijk niet alleen risico’s en bedreigingen aan het licht, maar maakt ook inzichtelijk waar kansen liggen.

Enkele kenmerken:

  • Risico-identificatie
  • Risicoanalyse & risicobeheersing
  • Risicomonitoring
  • Periodieke risico rapportages opstellen
  • Calamiteiten plannen

Behoefte aan innovatie en sturing?

Bel ons gerust!