Service Management

Uw dienstverlening verbeteren? Meer inzicht in uw serviceverlening en klantgerichter werken? Door Service Management op een juiste wijze toe te passen is dit allemaal mogelijk en daardoor kunt u zich nog beter focussen op uw kernactiviteiten. De business stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de IT-dienstverlening.

Het gestructureerd verbeteren van IT-dienstverlening op basis van internationale standaarden is dan ook een van onze kerncompetenties. Service gericht denken en handelen bestaat voor een groot deel uit de wijze waarop mensen invulling geven aan hun werk. Het veranderen van de huidige serviceorganisatie vraagt daarom een cultuuromslag en dat is in de praktijk dan ook een belangrijke uitdaging. Wij ondersteunen u bij het inrichten, managen en verbeteren met ons unieke concept waarbij de mens centraal staat.

Enkele kenmerken:

  • Assessment van de kwaliteit van de ITSM-processen
  • Gap analyse van de huidige en gewenste volwassenheid van de ITSM-processen
  • Het adviseren inzake veranderingstrajecten
  • Het ontwerpen van een organisatiestructuur ten behoeve van het beheer van de IT-infrastructuur
  • Processen en afspraken uitwerken in SLA’s, DNO’s, RFI’s en DAP’s
100% Soft Skills
100% Technical Skills
100% Certified
100% Best Practices
100% Tevreden klanten

Behoefte aan innovatie en sturing?

Bel ons gerust!